?>

SERACILIK VE ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANLIĞI

Asıl mesleğim Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı.

Ama şimdilerde onu yapmıyorum.

İki buçuk yıldan beri Gölhisar Belediye Başkanlığını yürütüyorum.

Bu yıl da seracılık işine adım attım.

Düşünüyorum da…

Belediye Başkanlığı ile Çocuk Hekimliği arasında doğrudan bir benzerlik yok…

Ama…

Seracılıkla,   Çocuk Uzmanlığının önemli bir kısmı olan “Yeni Doğan Yoğun Bakım Hekimliği” arasında birçok benzerlikler mevcut.

Ayrıca “Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği” ile modern bir sera da birbirine çok benziyor.

Birinde hasta yenidoğanlar ve prematüre bebekler bakılıp tedavi edilirken; öbüründe bitkiler ciddi bir yoğun bakımda tutuluyor.

Yani seradaki ortamla hasta “yenidoğanların” yattığı kuvöz ortamı arasında pek fark yok..

Nasıl kuvozde yatan bebekler belli oranda ısı, ışık, nem, intravenöz beslenme, mama, ilaç, bakım gibi yoğun bir ilgi bekliyorlarsa; seradaki bitkiler de   belli sınırlarda ısı, ışık, nem, gübre, ilaç, sulama, budama ve her gün ilgilenme gibi ciddi bir ilgiye muhtaçlar.

Her ikisi de en küçük bir lakaytlığa bile tahammülsüz.

“Soluveriyorlar…”

Gerçek bir şefkat ve bakıma muhtaçlar…

Her ikisi de ciddi bir çalışma ve sabır gerektiriyor.

Her ikisinde de ilaç ve bakım maliyetleri önemli ölçüde yüksek.

Yani yenidoğan yoğun bakım kliniğinde yatan bir bebeğin ilaç ve bakım maliyetleri normal çocuk kliniğinde yatan bir bebeğe göre onlarca kat yüksek olduğu gibi , serada yetişen sebzelerin de maliyetleri tarlada yetişenlere göre oldukça yüksek.

Öte yandan yeni doğan yoğun bakım kliniğinde tedavi gören bir bebekte, genetik ya da doğarken uğradığı ciddi bir hasar yoksa, bu bebek hızla düzelirken; seradaki bitkiler de tohum ve fide aşamasında ya da dikilirken ciddi bir hasara uğramamışlarsa hızla büyüyor ve üreticinin yüzünü güldürüyor.

Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniğinde usta, bilgili ve tecrübeli bir “yenidoğan ya da çocuk hekimine” ihtiyaç varken, serada da   ciddi bir “ zirai danışman” olması gerekiyor.

Bir tarafta şefkatli, nazik, ve bilgili hemşirelere ihtiyaç varken, öbür tarafta hassas, ince, etrafa ve bitkilere zarar vermeden çalışacak bilinçli işçilere ihtiyaç var.

Öte yandan, hekimlikte olsun seracılıkta olsun, ilaç sektörüyle sıkı bir diyalog içinde olmanız gerekiyor.

Ve tabii…

Her ikisinde de başarılı bir sürecin bitimindeki “mutlu son” müthiş:

Nur topu gibi bebekler…

Ya da…

Zinde, sağlıklı, lezzeti ve albenisi olan güzel sebzeler…

yükleniyor..