?>

YAPILACAK İHALELER

GÖLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Encümenimizin 18.05.2016 tarih ve 85 Sayılı kararı gereğince  Belediyemize ait İlçemiz Pazar Mahallesi 280 ada 3 nolu parselde bulunan pazar yerine ait on adet galeri dükkanı işletmeleri, Belediye Encümenimizin 16.06.2016 tarih ve 113 Sayılı kararı gereğince  Belediyemize ait İlçemiz Merkez Cami Mahallesi 124 ada 23 nolu parselde bulunan Mezbaha İşletmesinin kiraya verilmesi ve Belediye Encümenimizin 16.06.2016 tarih ve 114 Sayılı kararı gereğince  Belediyemizde Atıl Vaziyette Bulunan Beton Kilitli Parke Taşı Üretim Makinasının Satışı 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Artırma suretiyle ihaleleri   yapılacaktır.

 

1-  İhaleler  30.06.2016  Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde  Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda   yapılacaktır.

2-İhale ile kiraya verilecek yerler ile satışı yapılacak parke makinasına ait  muhammen bedelleri, geçici teminat tutarları, ihale tarih ve saati ile kira süreleri aşağıda tablo şeklinde detaylı olarak sunulmuştur.

S.

NO

CİNSİ

ALANI

(M2)

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

KİRA

MÜDDETİ

1

1 Nolu  Galeri Dükkânı (Kuzey cephesi)

83,10

7.800,00

1.170,00

30.06.2016

10.00

5 Yıl

2

2 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

7.200,00

1.080,00

30.06.2016

10.15

5 Yıl

3

3 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

7.200,00

1.080,00

30.06.2016

10.30

5 Yıl

4

4 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

7.200,00

1.080,00

30.06.2016

10.45

5 Yıl

5

5 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

7.200,00

1.080,00

30.06.2016

11.00

5 Yıl

6

6 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

7.200,00

1.080,00

30.06.2016

11.15

5 Yıl

7

7 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

7.200,00

1.080,00

30.06.2016

11.30

5 Yıl

8

8 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

7.200,00

1.080,00

30.06.2016

13.30

5 Yıl

9

9 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

7.200,00

1.080,00

30.06.2016

13.45

5 Yıl

10

10 Nolu  Galeri Dükkânı (Güney Cephesi)

85,72

7.800,00

1.170,00

30.06.2016

14.00

5 Yıl

11

Belediye Mezbahası

-

33.000,00

9.900,00

30.06.2016

14.30

10 Yıl

12

Kilitli Parke Taşı Makinası

-

18.000,00

540,00

30.06.2016

15.00

-

 

3-  İhaleyi alan istekliler kiralanan yerin elektrik ve su aboneliklerini kendi adlarına alacaklar ve elektrik su vb. giderlerini kendileri karşılayacaklardır.

 

4- Kiralanan yer mevcut hali ve demir başlarıyla birlikte tutanakla verilecek ve kira müddeti bitiminde aynı şekilde geri alınacaktır.

 

5- Kira ücretleri idari şartname belirtildiği şekilde ödenecektir.

 

6- Kira artışı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünün açıkladığı kira artış oranına göre artırılacaktır.

 

7- Belediyemizin yazılı izni olmadan bir başkasına devir veya kiralama işi yapılmayacaktır. Aksi halde ihale iptal edilir.

 

8- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TL (Türk Lirası) karşılığı Gölhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

 

9-İhaleye gireceklerin Belediyemizden borcu yoktur yazısı, geçici teminat makbuzu, tebligata esas adres beyanı ile kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri, Galericiler için galericilik yaptığını gösterir vergi levhası ve Belediye mezbahası için faaliyet gösterdiğine dair belgeler olmalıdır.  İhaleye tüzel kişi adına katılması halinde yetki belgesi ve imza sirküleri istenecektir.

 

10- İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını 30.06.2016 Perşembe günü saat 09:00 a kadar Belediye veznesine yatırmak zorundadırlar. Ayrıca idari şartnamede belirtilen isteklilerden istenilen diğer belgeler 30.06.2016 tarihi ve saat 09:30 a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

 

11- Her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler kiracıya aittir.

12-Kiralanan yerin her türlü bakım ve temizliği kiracıya aittir.

13- İhale bedelleri idari şartnamede belirtildiği şekilde ödenecektir.

14- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15- İhtilafların çözümü için Şartname ve devamında yapılacak kira sözleşmesinin uygulamasından doğabilecek her türlü itilaf vukuunda Gölhisar İcra Müdürlüğü ve Gölhisar Mahkemeleri yetkilidir. 

24.06.2016 16:07
yükleniyor..